Wydział Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zapisz się na studia

Jednostki Naukowe Wydziału

Instytut Pedagogiki jest jednostką organizacyjną Wydziału Pedagogiki i Psychologii realizującą zadania w zakresie ustalonym przez rektora, w szczególności w zakresie organizacji działalności naukowej w obrębie dyscypliny pedagogika, obsługi merytorycznej procesu kształcenia na kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna i pedagogika specjalna.

więcej

Katedra Psychologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Pedagogiki i Psychologii realizującą kształcenie na poziomie 5-letnich studiów jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych. Prowadzi również wszelką działalność naukową w obrębie dyscypliny psychologia.

więcej

Nowy kierunek – pedagogika specjalna

Z satysfakcją informujemy, że decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki oficjalnie uruchomiony został nowy kierunek na Wydziale Pedagogiki i Psychologii – pedagogika specjalna, 5-letnie jednolite studia magisterskie.
Rekrutacja trwa!

Badania i nauka
Współpraca i wydawnictwo

Projekty badawcze, współpraca B+R, współpraca z zagranicą.

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane, zrealizowane. Europejska Karta Naukowca. Dział Nauki

Więcej

Centrum Zarządzania Projektami

Oferta dla biznesu, dla naukowców. Udzielamy doradztwa na każdym z etapów komercjalizacji.

Więcej

Współpraca z zagranicą

Współpraca miedzynarodowa, wykazy umów międzynarodowych. Erasmus+

Więcej

Wydawnictwo

Wydajemy monografie naukowe, prace habilitacyjne, doktorskie, czasopisma oraz podręczniki i skrypty.

Więcej
Skip to content