O platformie

Witamy na stronie Badań Psychologicznych i Pedagogicznych On-line

Platforma Badań Psychologicznych i Pedagogicznych On-line działa w ramach Katedry Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK.
Celem działania Platformy jest przede wszystkim pomoc w realizacji projektów badawczych w czasie obecnej pandemii.
W ramach Platformy prowadzone są badania psychologiczne i pedagogiczne za pomocą narzędzi jakie udostępnia Microsoft Teams.
Wszelkie prowadzone na Platformie badania mają charakter anonimowy i dobrowolny.
Platforma udostępniana jest dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych czy dydaktycznych oraz studentów WPiP UJK.

Skip to content